ตารางงานเดือนกรกฎาคม 2559 

         วันที่

           เวลา   

                     วาระงาน/ผู้รับผิดชอบ   

            สถานที่                          

2-08-59

13.30 - 16.30

 

 

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเอกสารวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

หอประชุม 2 กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว บ้านราชวิถี 

06-08-59

13.00 - 15.00 

ประชุมคณะผู้ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ห้องประชุม 1 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร 

13/14/15-08-59

08.30 - 16.30

วิทยากรกระบวนการ "ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว" โดยกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

โรงแรมนายร้อยสามพราน จังหวัดนครปฐม

19-08-59

09.00 - 16.30

งาน "ครึ่งทศวรรษ ยุวทัศน์ เพื่ออนาคตเด็กไทย"

โรงแรมมิโด้ สะพานควาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Online:  3
Visits:  197,066
Today:  105
PageView/Month:  4,160