หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร
รายงานประจำปี
ภาพกิจกรรม
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
 
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
 


เพิ่มเพื่อนใน YNETBANGKOK LINE คลิกเลย

 

 

                     

      


 

 

โหลดอ่านฟรีทุกระบบปฏิบัติการ คลิก !!

 

ข่าวสารกิจกรรม
  • วันนี้ (๒๗/๐๖/๕๙) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนเพื่อสื่อสารป้องกันภัยการพนันในสถานศึกษา ภายใต้เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการพนันออนไลน์ ของโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ภายใต้กิจกรรม "โรงเร ...
  • วันนี้ (๒๗/๐๖/๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมณฑล กิจวิทยาพงศ์ หัวหน้าสำนักวิชาการและแผนงาน ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้เยาวชนไทยไม่สูบบุหรี่" ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๒ จัดโดยสำนักควบคุมการบริโภคย ...
  • เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ในงาน "มหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ" โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบ จัดโด ...
  • วันนี้ (๒๕/๐๖/๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ "ภูมิคุ้มกันทางสังคม" ซึ่งประกอบด้วย การสร้างคุณค่าของชีวิต ทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชน และเพศ..ถ้าฉันจะศึกษา ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดธรรมศาลา ...
  • เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้บริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ ๔ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) เพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนตลอดจนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน อันนำไ ...

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

 - ด้านมือดการศึกษาไทย (PPTV) 10-06-59 

 - กวดวิชา = โกงสอบ (PPTV) 09-05-59 

 เด็กแฉครูใช้ชั่วโมงแนะแนวขายของ (เดลินิวส์) 2-05-59

 - หนังเด็กคิดเด็กทำ The Assassin ฆาตกร (ข่าวสด) 18-04-59

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 

 

 


   
 


                                

 


   

 

 

 
Online:  1
Visits:  153,821
Today:  23
PageView/Month:  23