ยทก.จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันฯ โรงเรียนที่ 1/2560

28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอมรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (Talk Show) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงในสังคมในรูปแบบการ Talk Show ที่มีความสนุกสนานสอดแทรกความรู้เหมาะแก่เด็กและเยาวชน การจัอบรมในครั้งนี้ได้บูรณาการความรู้ระหว่างเรื่องการเท่าทันกลยุทธ์การล่อเหยื่อจากบุหรี่ไฟฟ้า และผลกระทบจากการเสี่ยงโชคในผลิตภัณฑ์ที่ผลต่อสุขภาพ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Bookmark and Share
 
Online:  10
Visits:  208,538
Today:  30
PageView/Month:  1,890