ยทก. จัดกิจกรรม "ทิ้งมันได้ไหม : รักใครเลิกบุหรี่"

15 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๑๔/๐๒/๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "ทิ้งไหมได้ไหม : รักใครให้เลิกบุหรี่" ขึ้นในเนื่องวันแห่งความแห่งความรัก  ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนที่เรารักหันมาดูแลสุขภาพ ด้วยการเลิกสูบบุหรี่  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มาเป็ ...

ยทก. จัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยง จ.เชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวานที่ ๖/๐๒/๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ ๒ (อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเยาวชน GenZ รู้ทันปัญหาบุหรี่) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาย วิชาญ จองรัตนวนิช ผู้อำนวยการสำนักการศึดษา ศาสนา และ วัฒนธรรม และวิทยากร นางทักษิณ บำรุงไทย โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้ ...

รองประธาน ยทก. ร่วมกิจกรรมวัยรุ่นวัยใสไร้ควันบุหรี่

10 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๘/๐๒/๖๐ นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัยรุ่นวัยใสไร้ควันบุหรี่ ปี2 จัดโดยเครือข่ายยุวทัศน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  สนับสนุนงบประมาณโดย เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจพิษภัยของบุหรี่

ยทก.จัดกิจกรรมสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จ.อุดรธานี-หนองคาย

1 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงครั้งที่ ๒ ณ เจริญโฮเต็ล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุรา ยาเสพติดและบุหรี่ อีกทั้งสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปั ...

ยทก.จัดกิจกรรมสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จ.มุกดาหาร

1 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๒๗/๐๑/๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพภาษฏรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุรา ยาเสพติดและบุหรี่ อีกทั้งสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกร ...
 
Online:  16
Visits:  193,455
Today:  22
PageView/Month:  3,843