ปธ.ยทก. ร่วมเสวนาสิทธิผู้บริโภคสื่อ

25 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ "The Face of Consumers : เราพูดถึงสื่อ เพราะสื่อพูดถึงเรา /How Media Present Us ในงานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สะท้อนมุมมองของผู้บริโภคจากกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อสื่อในยุคปัจจุบัน ตลอ ...

ปธ.ยทก.ร่วมเสวนาทางวิชาการด้านการศึกษา

25 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "๓ ปี ๓ รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า ปฎิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว" เพื่อระดมความคิดเห็นและชี้แนะการปฎิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนเผยแพร่ผลการเสวนาสู่สาธารณะผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ โ ...

ยทก.ร่วมจัดแถลงข่าวเปิดตัว "กล้าทำดี....ไม่มีที่สิ้นสุด"

4 พฤษภาคม 2560

วันนี้ (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวรายการ "กล้าทำดี" ซึ่งผลิตโดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ...

ยทก.จัดสมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยฯ ภาคกลาง

30 เมษายน 2560

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิโด้ ถนนประดิพัทธ์ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนกลาง" จัดโดย สำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้ง ...

ยทก.เข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ณ สำนักข่าวไทย อสมท.

4 เมษายน 2560

เมื่อวาน (๐๓/๐๔/๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมงานเปิดตัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ที่สำนักข่าวไทย อสมท. ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานองค์กรพันธมิตร เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์
 
Online:  1
Visits:  201,621
Today:  21
PageView/Month:  2,981