ยทก.เข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ณ สำนักข่าวไทย อสมท.

4 เมษายน 2560

เมื่อวาน (๐๓/๐๔/๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมงานเปิดตัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ที่สำนักข่าวไทย อสมท. ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานองค์กรพันธมิตร เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์

ยทก. เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย

28 มีนาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย นำโดย นายธนสิทธิ์ สุประดิษฐ์ เลขานุการ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร และ นายพงศกร ยุบไธสง ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมและกิจกรรม เป็นตัวแทนในการอบรมครั้งนี้

ประธาน ยทก. ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น

28 มีนาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการดิจ ...

ยทก. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ กระทรวงกลาโหม

21 มีนาคม 2560

วันนี้ (๒๑/๐๓/๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง นายรวิศุทธิ์ คณิตกุลเศรษฐ์ นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ และนายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ กระทรวงกลาโหม

ประธาน ยทก. ร่วมเสวนาในงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

13 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ (๐๘/๐๓/๒๕๖๐) เวลา ๑๕.๐๐ น.นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าร่วมเสวนา งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
Online:  2
Visits:  199,226
Today:  11
PageView/Month:  2,266